De aanleiding

De manier waarop de samenleving en de overheid met elkaar omgaan is altijd in beweging geweest. Inwoners zijn mondiger dan vroeger en willen meer dan alleen gehoord worden. Ze willen meer inspraak hebben, betrokken zijn, meedoen en eerder aan tafel zitten om mee te denken over een plan of initiatief van de overheid. Ook komt het voor dat de samenleving initiatieven neemt en dat de overheid probeert daarbij aan te sluiten. Het kerngericht werken in Giessenlanden met de dorpsberaden geeft inwoners de mogelijkheid om actief deel te nemen aan besluitvorming rond plannen of initiatieven rond hun leefomgeving.

Het blijft daarbij een wisselwerking. Soms neemt de gemeente een initiatief en vraagt een dorpsberaad aan tafel om mee te denken. Een andere keer bedenkt een dorpsberaad een plan en betrekt daar de gemeente bij. Het is belangrijk dat de partijen daarin samen optrekken en goed met elkaar in gesprek blijven.

Dorpsberaad Schelluinen

Dorpsraad of Dorpsberaad? Voor Schelluinen hebben wij gekozen voor de naam Dorpsberaad. Dit legt meer de nadruk over de essentie, namelijk het overleg. De naam Dorpsraad geeft aan dat het een institutie. Waarbij de nadruk, althans in naam, meer ligt op de organisatie en de structuur.
Het Dorpsberaad is niet politiek gebonden en maakt geen onderdeel uit van het gemeentelijk apparaat. Het Dorpsberaad is van het dorp en is er voor het dorp. De agenda is daarom de agenda van de inwoners van Schelluinen. Deze komt tot stand door het inventariseren van behoeften en wensen die er leven binnen ons dorp. In nauwe samenwerking met inwoners, verenigingen en lokale organisaties gaan we op zoek naar oplossingen.

Meedoen?

De leden van Dorpsberaad zijn inwoners van Schelluinen die opkomen voor en meewerken aan de leefbaarheid van Schelluinen. Daarbij wordt gestreefd naar zoveel mogelijk diversiteit voor wat betreft wonen, leeftijd en achtergrond.
Iedereen kan lid worden van het Dorpsberaad. De enige plicht is dat actief wordt meegewerkt aan het gestelde doel: het bewaren van het eigen karakter van Schelluinen en het vergroten van de leefbaarheid. Het gaat dus nadrukkelijk over het algemene belang van de inwoners van Schelluinen, niet het persoonlijk belang.

Geïnteresseerd? Meld je aan via dorpsberaadschelluinen@gmail.com. Meedoen kan ook door tijdelijk deel uit te maken van een werkgroep rond specifiek kwesties, zoals verkeersafwikkeling, luchtkwaliteit of renovatie van het dorpshuis.

Mede door deze website houden we de inwoners van Schelluinen op de hoogte van de activiteiten van het Dorpsberaad. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid via deze website zaken bij het Dorpsberaad aan te kaarten. Wij nodigen u uit hier enthousiast van gebruik te maken..

 

Leden Dorpsberaad Schelluinen 2016 v.l.n.r. André v.d. Bergh, Andries Kraaijeveld, Diana Steenbergen, Adrie Rynhout, Willem van der Linden, Bob Brokking en Arie Brandwijk.
Leden Dorpsberaad Schelluinen 2016 v.l.n.r.
André v.d. Bergh, Andries Kraaijeveld, Diana Steenbergen, Adrie Rynhout, Willem van der Linden, Bob Brokking en Arie Brandwijk.