Je bent op de website voor alle inwoners van Schelluinen. Deze website wordt onderhouden door leden van het Dorpsberaad Schelluinen.

Het Dorpsberaad Schelluinen fungeert als schakel tussen de inwoners van Schelluinen en de Gemeente Giessenlanden. Zij is politiek onafhankelijk.

Het doel dat het Dorpsberaad zich heeft gesteld is het eigen karakter van Schelluinen te bewaren en de leefbaarheid te vergroten. Dat is niet alleen voor het Dorpsberaad een belangrijk aandachtspunt, maar voor alle inwoners van Schelluinen. Als inwoner ben je hierbij dan ook van harte uitgenodigd om mee te denken. Wij kunnen die inbreng goed gebruiken.

‘Dorpsbewoners massaal voor nieuwbouw MFC in Schelluinen’,

berichtte het Kontakt op dinsdag 1 november 2016 naar aanleiding van een informatieavond over de mogelijke nieuwbouw van een Multifunctioneel centrum in Schelluinen. Ruim 200 van de ongeveer 1.200 bewoners van Schelluinen bezochten de avond. De nieuwbouw is echter nog gen vaststaand feit. Op 26 januari 2017 wordt een voorstel tot nieuwbouw behandeld in de informatieve raadsvergadering van de gemeente Giessenlanden. Op 9 februari 2017 wordt een besluit genomen. In de tussenliggende periode gaat de werkgroep verder met het opstellen van een voorstel.

Nu of nooit

Voor de zomer was bekend dat een onderzoek zou plaatsvinden naar de mogelijke nieuwbouw van Ons Dorpshuis. Er zijn nu enkele maanden verstreken, waarin door een groot aantal dorpsgenoten veel werk is verzet. Het is daarom tijd om jullie, de inwoners van Schelluinen, te informeren. Dat doen wij via deze site en ook via een informatieavond op 31 oktober in het Dorpshuis. De avond begint om 19.30 uur.