Je bent op de website voor alle inwoners van Schelluinen. Deze website wordt onderhouden door leden van het Dorpsberaad Schelluinen.

Het Dorpsberaad Schelluinen fungeert als schakel tussen de inwoners van Schelluinen en de Gemeente Giessenlanden. Zij is politiek onafhankelijk.

Het doel dat het Dorpsberaad zich heeft gesteld is het eigen karakter van Schelluinen te bewaren en de leefbaarheid te vergroten. Dat is niet alleen voor het Dorpsberaad een belangrijk aandachtspunt, maar voor alle inwoners van Schelluinen. Als inwoner ben je hierbij dan ook van harte uitgenodigd om mee te denken. Wij kunnen die inbreng goed gebruiken.

Sinterklaas

Zelfstandig en toch samen, zo kan het initiatief van de voetbalvereniging Schelluinen en de Speeltuinvereniging worden genoemd. Wat de afwegingen zijn om tot dit gezamenlijke initiatief te komen staat in het deel van de nieuwsbrief van de v.v.Schelluinen dat je onder lees verder vindt. Belangrijk is de wens dat andere kinderrijke verenigingen in ons dorp aansluiten bij deze samenwerking of andere vormen van samenwerking ontdekken. Dat is de manier om samen sterker te worden.

Discussie in de gemeenteraad krijgt een verrassende wending

Op 20 april was een groot deel van de Schelluinse verenigingen en gebruikers van Ons Dorpshuis aanwezig om mee te denken over de toekomst van het Dorpshuis. De gemeente heeft ruim 2 miljoen euro gereserveerd voor een grondige renovatie. Dat een ingrijpende renovatie noodzakelijk, is daar waren de aanwezigen het snel over eens.