Samen Schelluinen!

Discussie in de gemeenteraad krijgt een verrassende wending

Ingegeven door gesprekken met de gemeente Giessenlanden is in de voorbije weken door de Schelluinse verenigingen en het Dorpsberaad hard gewerkt aan een plan om Ons Dorpshuis een grondige opknapbeurt te geven. Alles was er op gericht om de gemeenteraad op 7 juli een voorbereidingskrediet te laten toekennen.
De discussie in de gemeenteraad nam echter een verrassende wending.

Eerder koos het College van B&W voor stevig opknappen van Ons Dorpshuis. Daarvoor reserveerde zij een bedrag op de ‘investeringslijst’ van de gemeente.
Hiermee werd afgeweken van de voorkeur van de inwoners van Schelluinen. Zij hadden immers gekozen voor nieuwbouw van school en dorpshuis.
Onder het motto ‘opknappen is beter dan niets doen’ hebben de Schelluinse verenigingen en het Dorpsberaad een renovatieplan op hoofdlijnen opgesteld en ingediend.

De gemeenteraad dacht er echter anders over dan de het College van B&W.
Een door de andere partijen ondersteund amendement van PvdA en ChristenUnie, leidde er toe dat nu wordt onderzocht of nieuwbouw van school en dorpshuis in één beweging toch mogelijk is. Als Dorpsberaad zijn wij daar heel blij mee, omdat het is wat de bewoners van Schelluinen willen.

Onze vrees dat het definitieve besluit een jaar opschuift, lijkt ongegrond. Aangezien de gemeenteraad met het College van B&W de afspraak heeft gemaakt dat uiterlijk in december van dit jaar het onderzoek in de gemeenteraad wordt besproken en er dan ook een besluit valt.

Als Dorpsberaad denken we het tijdverlies moeten accepteren, als we daarmee een nieuw multifunctioneel centrum in Schelluinen kunnen krijgen. Overigens is er altijd nog een kans dat we geen nieuwbouw kunnen realiseren en dus moeten renoveren, maar daar gaan we vooralsnog niet van uit.

In de gedachte over het accepteren van tijdverlies staan we niet alleen; een groot aantal verenigingen, dat met ons heeft meegedacht over de eventuele renovatie van het Dorpshuis denkt er net zo over. Evenals de leiding van de school.

Voor de komende tijd zien we voor de inwoners van Schelluinen een belangrijke taak weggelegd, namelijk geen kans onbenut laten om College van B&W en Gemeenteraad te overtuigen dat nieuwbouw voor Schelluinen echt het beste is.

Heeft u een tip of suggestie?
Laat het ons weten!

Stuur je tip of suggestie naar: dorpsberaadschelluinen@gmail.com