Samen Schelluinen!

‘Dorpsbewoners massaal voor nieuwbouw MFC in Schelluinen’

Op 31 oktober is een informatieavond gehouden over de mogelijke nieuwbouw van een Multi Functioneel Centrum in Schelluinen. Dat is een centrum dat onderdak biedt aan de verschillende verenigingen, de school, de kinderopvang en andere initiatieven van dorpsbewoners. Het vervangt het huidige dorpshuis.

De informatieavond werd bezocht door ruim 200 van de ongeveer 1.200 dorpsbewoners. Daarmee kan worden gesteld dat de belangstelling groot was. Om niet te zeggen ‘massaal’, zoals het Kontakt schreef. De interesse was zelfs zo groot dat door de lange rij geïnteresseerden voor de ingang, niet iedereen op tijd in de zaal kon zijn. Gelukkig was er koffie of thee en een uitstekend optreden van het regiokoor Nieuw leven, waardoor de later dan geplande start nauwelijks opviel.

Nieuwbouw
Het informatieve deel van de avond startte met een korte terugblik. Hierbij werd kort gememoreerd dat vorig jaar het advies van het Dorpsberaad aan het College van Burgemeester en Wethouders was om tot nieuwbouw over te gaan. Het College nam het adviesechter niet over , maar koos voor een forse renovatie. Bij de aanvraag voor het geld om deze renovatie te betalen, stuitte het Collega op de gemeenteraad. De gemeenteraad gaf opdracht tot een nader onderzoek naar de haalbaarheid van nieuwbouw. Dit in combinatie met de school en de kinderopvang.. Daardoor werd opnieuw gestart met een onderzoek. Deze keer met behulp van een gespecialiseerd onderzoeksbureau, Laride uit Veldhoven.
Daarnaast is een werkgroep gevormd, bestaande uit vertegenwoordigers van de huidige en mogelijk toekomstige gebruikers van het multifunctioneel centrum.

Motivatie
Aan enkele deelnemers van deze werkgroep werd op deze avond gevraagd naar hun motivatie om zich voor het MFC in te zetten. Basisschool Het Tweespan, Stichting Kindercentra Alblasserwaard en een vertegenwoordiger van de verenigingen kwamen min of meer tot dezelfde motivatie, namelijk deelnemen aan de gemeenschap, de leefbaarheid van het dorp op peil houden en daar zelf ook een steentje aan bij willen dragen. Samen sterk, dus.

Stand van zaken
Hierna verzorgde Laride een presentatie om uitleg te geven over de stand van zaken tot nu toe. Dat men wil gaan voor een nieuw MFC is overduidelijk en werd met enthousiasme begroet door de aanwezigen in de zaal. Hoewel er vier plaatsen in het dorp zullen worden onderzocht waar het nieuwe gebouw mogelijk is, lijkt de voorkeur van de bevolking duidelijk te liggen op de huidige plaats en/of op groenstrook direct achter Ons Dorpshuis.

Op 26 januari 2017 wordt een voorstel tot nieuwbouw behandeld in de informatieve raadsvergadering van de gemeente Giessenlanden. Op 9 februari 2017 wordt een besluit genomen. Dan zijn er hopelijk weer 200 mensen die de keuze van een nieuw MFC door hun aanwezigheid bij de raadsvergaderingen willen steunen.

De mogelijkheden.
Op de informatie avond van maandag 31 oktober is door Laride een presentatie gehouden over de mogelijke plaatsen voor de nieuwbouw van het MFC en de afwegingen die daarbij worden gemaakt . Om dit nog eens te kunnen doorlezen, is de presentatie hier geplaatst.

Heeft u een tip of suggestie?
Laat het ons weten!

Stuur je tip of suggestie naar: dorpsberaadschelluinen@gmail.com