Samen Schelluinen!

Nu of Nooit

De vraag is of Schelluinen een multifunctionele accommodatie krijgt. Een multifunctionele accommodatie noemen wij gewoon Ons Dorpshuis, maar laten we over een naam niet moeilijk doen.

Het Dorpsberaad heeft begin 2015 de visie voor het behoud van de school en de dorpshuisfunctie aan het College van Burgemeester en Wethouders aangeboden. Het advies was om de haalbaarheid van één nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) te onderzoeken.

Na lang beraad koos het College echter voor renovatie van alleen het bestaande dorpshuis. Om dit in gang te kunnen zetten, heeft het College de gemeenteraad voorgesteld om geld hiervoor beschikbaar te stellen.

Zoals eerder op deze website bericht, liep dit anders. De gemeenteraad was unaniem van mening dat de haalbaarheid van nieuwbouw moest worden onderzocht. Voor ons dorp is dit een heel belangrijk besluit.

De deur naar een nieuw en modern gebouw staat open. Een gebouw waar we weer voor vele tientallen jaren kunnen feesten, sporten en ook leren. Of het zo ver komt is aan de inwoners van Schelluinen. De gemeenteraad stelt namelijk een duidelijke voorwaarde: er moet draagvlak en draagkracht zijn bij de inwoners van Schelluinen. We moeten dus laten zien dat Schelluinen erachter staat en dat zij zich ervoor wil inzetten.

Inmiddels is onderzoeksbureau Laride gestart met het onderzoek. De keuze voor dit onderzoeksbureau is gebaseerd op de grote ervaring die dit bureau heeft met maatschappelijk vastgoed. Daarnaast gaf de interactieve aanpak van Laride de doorslag. Vanaf het begin worden (vertegenwoordigers van ) alle belanghebbenden actief betrokken bij het onderzoek.

Inmiddels is een werkgroep in het leven geroepen. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van:

  • Gemeente Giessenelanden
  • Tilgroep
  • OBS Tweespan
  • SKA kinderopvang
  • Verschillende verenigingen
  • Dorpsberaad Schelluinen

Eind oktober / begin november moeten Laride en de werkgroep hun rapport gereed hebben om het ter behandeling aan te bieden aan de gemeenteraad. Het is echter niet de bedoeling dat alleen de werkgroep hiermee bezig is. Het is namelijk iets voor het hele dorp. Met nieuwsbrieven en via deze website houden wij jullie op de hoogte. Op maandag 31 oktober is er ook een informatieavond waarin u verder wordt geïnformeerd en waar u vragen kunt stellen.

De verenigingen, de school, de kinderopvang en de verenigingen zijn allemaal onverminderd enthousiast. Maar, zoals al genoemd, we moeten de gemeente overtuigen dat wij -als dorp- ervoor gaan. Als u dat wilt, dan zien wij u graag verschijnen op de informatieavond van 31 oktober en op de vergaderingen van de gemeenteraad, als er een besluit moet worden genomen over of Schelluinen een multifunctionele accommodatie krijgt.

Ideeën of suggesties, geef ze door.

Wij gaan ervoor! Kunnen we ook op u rekenen?

Heeft u een tip of suggestie?
Laat het ons weten!

Stuur je tip of suggestie naar: dorpsberaadschelluinen@gmail.com