Evaluatie reconstructie Schelluinen

Beste bewoner van Schelluinen,

De reconstructie van het ‘centrum’ van ons dorp nadert zijn einde. De oplevering moet nog plaatsvinden, maar daarop vooruitlopend zijn er misschien nu al punten ter verbetering, opmerkingen of vragen.

Als Dorpsberaad verzamelen wij die graag, zodat we alle punten bij elkaar hebben om dit met de  gemeente te bespreken. Dat is voor iedereen, bewoners en gemeente, efficiënter.

Je kunt je punten kwijt via:  dorpsberaadschelluinen@gmail.com

Uiteraard mag je opmerkingen ook mondeling voorleggen aan leden van het Dorpsberaad.

De punten die binnen zijn gekomen, proberen we te bundelen. Hieronder vindt u een overzicht van punten die tot nu toe zijn binnen gekomen.

Opmerking Update
Randen en paaltjes fietspad opleverpunt
Groen bij de ingang, nu er versteend is
De stoep langs de Voordijk is weggehaald tussen Commanderijstraat en Nolweg worden veel auto’s vlak langs de tuinen geparkeerd. En ook ìn de tuinen, waarbij de neuzen van de auto’s over het wandelgedeelte steken.
Voor ouders met kinderen en/of kinderwagens en ouderen met rollator gevaarlijk… Zij moeten nu de weg op.
Kruising Kerkplein/Voordijk Spiegels/onduidelijke wegafscheiding De spiegels worden niet terug geplaatst, dit past binnen het nieuwe beleid van de gemeente over het gebruik van spiegels.
Kerkplein parkeerverbod Bord is al geplaatst
Kerkplein te vol
Watertap punt op verkeerde plek OASE is eigenaar en beslist waar het staat.
Paaltje (laatste op de Voordijk Kerkplein ) weg of felle kleur Paaltje bij gevel gaat weg
Bloembak te dicht bij de Voordijk; te weinig ruimte om voorrang te verlenen
Gebruik fietspad/oversteekplaats/bruggetje onduidelijk aangegeven opleverpunt
Stukje muur bruggetje Vliet naar Kaatsbaan; gevaarlijk obstakel
Verlaagde sleufjes rond de keitjes gevaarlijk met name voor fietsers Is al gedaan
Paaltjes langs de stoep geplaatst; stenen rommelig terug Opleverpunt
Hoek Oranjestraat/Voordijk stoepranden zijn stuk gereden
Fietspad vanaf rotonde witte stenen vervangen voor witte onderbroken lijn Er komt een fietssymbool op fietspad
Plateau bij Speeltuin mist, geen snelheidsbeperking meer Gehele kern is 30 km
Los zand verwijderen van fietspaden Is geveegd
Kan er ook nog een 30km knipperbord komen net zoals bij de fietsoversteekplaats
Een bord met alléén bestemmingsverkeer voor vrachtwagens
Kerkweg eenrichtingverkeer maken
Heeft u een tip of suggestie?
Laat het ons weten!

Stuur je tip of suggestie naar: dorpsberaadschelluinen@gmail.com