Samen Schelluinen!

Verenigingen en gebruikers buigen zich over een toekomstig bestendig dorpshuis

Op uitnodiging van het Dorpsberaad was op 20 april een groot deel van de Schelluinse verenigingen en gebruikers van ‘Ons Dorpshuis’ aanwezig om na te denken over de toekomst van datzelfde dorpshuis.

impressie-20-april-1De gemeente heeft ruim 2 miljoen euro gereserveerd voor een grondige modernisering. Dat een ingrijpende renovatie noodzakelijk is, daar waren de aanwezigen het snel over eens. De vraag werd nog gesteld of het gebouw niet beter kan worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Maar de afgelopen jaren is door de inwoners van Schelluinen te weinig initiatief genomen om het College van B&W daarvan te overtuigen. Lang daarbij stil staan, zal het besluit zoals dat nu is genomen, niet veranderen. Daarom werd vooruit gekeken aan de hand van de vragen wat moet er verbeterd of veranderd worden aan het huidige gebouw.

Samen met medewerkers van ICS adviseurs werd gediscussieerd over hoe ‘Ons Dorpshuis ‘een goed multifunctioneel gebouw met toekomstwaarde voor het dorp, dorpsbewoners, verenigingen en ondernemers kan worden en blijven.

Tijdens deze eerste interactieve bijeenkomst kwamen de ideeën al snel boven:

  • impressie-20-april-2De uitstraling van het pand moet modern, licht en uitnodigend zijn. Het pand moet een open karakter krijgen waar ruimtes met elkaar in verbinding staan. Ontmoeting is één van de belangrijkste functies voor het pand.
  • De meest concrete ideeën werden geopperd voor de gymzaal. Daar moet het dak verhoogd met ongeveer anderhalve meter. Moet de zaal langer en breder worden om meer sporten mogelijk te maken en moeten er nieuwe kleedkamers en sanitaire voorzieningen komen.
  • De huidige centrale plaats van de keuken en de bar maakt dat er geen verbinding is tussen ruimtes. Een nieuw ontwerp van de foyer en caterings-gedeelte geeft mogelijkheden voor beter aansluiting bij het maken van een eventuele dorpskamer, bedrijfsunits en feesten.
  • Toiletten bij de entree zijn gewenst en er moet meer bergruimte komen i.p.v. minder.

impressie-20-april-3Bij deze eerste verkenning is het huidige gebruik goed in beeld gebracht. De vooraf door de meeste gebruikers ingevulde enquête heft hier zeker aan bijgedragen. Het pand moet echter ook nieuwe en toekomstige activiteiten onderdak gaan bieden. Ideeën daarvoor zijn van harte welkom via de website van het dorpsberaad of via dorpsberaadschelluinen@gmail.com.

Op 18 mei vindt een vervolg op deze bijeenkomst plaats. Dan komt ook de buitenkant van het pand aan bod. De eerste bijeenkomst was in elk geval zeer de moeite waard!

Heeft u een tip of suggestie?
Laat het ons weten!

Stuur je tip of suggestie naar: dorpsberaadschelluinen@gmail.com