Samen Schelluinen!

Vervanging brug en reconstructie kern Schelluinen

Mooi, maar nog niet klaar                                                                     

Eind 2017 namen wij als Dorpsberaad het initiatief om de Zandkade als entree van Schelluinen aantrekkelijker te maken. De gemeente nam dat initiatief snel over. Het was toen echter onvoorstelbaar dat we nu niet alleen een mooie entree hebben, maar ook een in stijl bijpassend Kerkplein, Kaatsbaan en Voordijk. De Voordijk zelfs tot de grens bebouwde kom en niet, zoals eerst de bedoeling van de gemeente was, tot de hoek Voordijk – Commanderijstraat.

Het is mooi geworden, maar er komt nog meer. Zo wordt de brug over de Schelluinse vliet naar de Reigerstraat vervangen en wordt de kern van het dorp gereconstrueerd. Over beiden het volgende.

De brug over De Vliet.

In eerste instantie zou de brug onderdeel zijn van de reconstructie Voordijk, maar de staat waarin de brug verkeerde bleek te slecht. Daarom is gekozen voor het vervangen van de brug na de reconstructie van de Voordijk.

Zoals het er nu naar uitziet wordt gekozen voor een duurzame brug van hout en staal met aan twee kanten groen. Op de brug is aan één kant een trottoir voorzien.

De haalbaarheid naar twee steigers aan beide kanten van de brug aan de kant van de Reigerstraat wordt nog onderzocht.

De brug komt op dezelfde plaats als de bestaande brug, omdat dit het beste aansluit bij de regelgeving van bijvoorbeeld het Waterschap.

Vervanging van de brug betekent wel dat een oplossing moet worden gevonden voor de tijdelijke toegang naar de woningen ten westen van de Vliet. Een tijdelijke brug, een uitrit op de Landscheiding, het is nog niet duidelijk wat het wordt.

De voorlopige planning is dat het definitieve ontwerp van de brug in het eerste kwartaal 2022 bekend is. Vervolgens wordt een inloopavond voor bewoners georganiseerd.

Na de zomervakantie, in het derde kwartaal van 2022, wordt gestart met de werkzaamheden.

De kern van Schelluinen

De reconstructie van de kern van Schelluinen is het tweede grote project dat nog volgt in 2022. Voor deze reconstructie zijn meerdere redenen. Zo moet de riolering deels worden vernieuwd, zijn de straatklinkers aan het einde van hun levensduur en moet de kern ‘klimaat adaptief’ worden ingericht. Dit laatste betekent kortweg dat de inrichting van de kern mogelijke schade door extreme regenval, harde stormen en lange periodes van uitzonderlijke droogte en hitte moet kunnen opvangen.

Het uiteindelijke doel is toekomstbestendigheid, waarbij rekening wordt gehouden met ontwikkelingen zoals elektrische auto’s en meer extreme weersomstandigheden.

De gedachten hierover zijn nog in de beginfase. Veel punten moeten nog moeten worden bekeken, zoals groenvoorziening, verlichting, mogelijk wateroverlast, verkeer, parkeergelegenheid met en zonder oplaadpunten.

Benadrukt wordt dat ook wensen van bewoners onderdeel van dit onderzoek zijn.

Om hier inzicht in te krijgen wordt in het eerste kwartaal van 2022 een enquête onder de bewoners gehouden. Ook wordt dan een inloopavond georganiseerd. In het tweede kwartaal van volgend jaar volgt het definitieve ontwerp. Voorlopig is de start van de werkzaamheden voorzien voor eind 2022.

Om een beeld te geven van wat in voor deze reconstructie wordt gezien als de kern van Schelluinen dient onderstaande schets. De kern is het gebied tussen de blauwe stippellijn. De rode cijfers hebben geen betekenis. Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Als er naar aanleiding van het bovenstaande vragen zijn, dan kunnen die worden gesteld via: dorpsberaadschelluinen@gmail.com

Heeft u een tip of suggestie?
Laat het ons weten!

Stuur je tip of suggestie naar: dorpsberaadschelluinen@gmail.com